ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CK SERVICES

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 188 – Τ.Κ. 56626 – ΣΥΚΙΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310-635256 (ώρες καταστημάτων)
E-mail: info@c-k.gr