ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

CK SERVICES IKE
ΑΦΜ.801122562 – Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
NATASA STRINIC

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.000 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ: 149617106000
ΕΔΡΑ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 188 – ΣΥΚΙΕΣ – τ.κ. 56626
Τηλέφωνο: 2310-635256